Duplat International

fytosanitair

De troeven van Duplat International

In samenhang met het FAVV/AFSCA treedt douaneagentschap Duplat International op als uw tussenpersoon om appels/vlees/thee/zaden enz. in Europa in te voeren…

Wij zorgen voor diverse documenten zoals CHEDD, CHED-PP, FLEGT (voor hout).

Wij werken ook nauw samen met de haven van Calais, zodat goederen afkomstig uit Engeland waarvoor fytosanitaire documenten vereist zijn, Europa kunnen binnenkomen.

Deze stap is essentieel en moet vóór alle andere worden uitgevoerd. Als zo’n document ontbreekt en niet is ingevuld, kunnen de goederen achteraf niet bij de douane worden aangegeven.

Dankzij onze overeenkomsten met het AFSCA/FAVV en TRACES NT kunnen wij deze documenten in uw plaats aanvragen.

Ook in het geval van een fytosanitaire inspectie kan Duplat International alles voor u regelen vanaf de haven/luchthaven tot op het moment van de vrijgave van de goederen.