Duplat International

Import

De troeven van Duplat International

Alle goederen afkomstig uit een HUE-land die bestemd zijn voor het Europese grondgebied moeten via specifieke douane-invoerdocumenten worden ingevoerd.

Dankzij de expertise en kennis van douaneagentschap Duplat International wordt het eenvoudig om uw goederen in het vrije goederenverkeer te brengen.

Elk item in uw container/vrachtwagen/pakket/partij krijgt een specifieke code. Elk product is immers anders (een T-shirt met lange mouwen heeft bijvoorbeeld niet dezelfde code als een T-shirt met korte mouwen). Oorsprong, taksen, Incoterms, antidumpingrechten, AGRIM, ecotaksen… zijn voorbeelden van elementen waarmee rekening moet worden gehouden in de douaneaangifte.

Elke weglating of overtreding heeft invloed op de invoerrechten/douanerechten en kan resulteren in hoge boetes.

We onderscheiden veel verschillende soorten invoer binnen de Europese Unie, o.a.:

  • Definitieve import
  • Tijdelijke import
  • Opslag in douane-entrepot
  • Wederinvoer (na een eerdere export)

Je vindt ons op de belangrijkste inklaringspunten in België zoals Zaventem, Antwerpen, Zeebrugge, Luik, Gent, Doornik, Moeskroen en Ghlin.

Op elk van deze inklaringslocaties voert douaneagentschap Duplat International fysieke/gas-/fytosanitaire controles uit op verzoek van de douane of fytosanitaire dienst (FAVV).

In de logistieke sector zijn snelheid en JUST-IN-TIME steeds belangrijker, en wij zijn ons daar terdege van bewust! Dankzij onze rechtstreekse contacten met de douane kunnen wij u die snelheid verzekeren.