Duplat International

entrepots

De troeven van Duplat International

Door gebruik te maken van het douane-entrepot, kunt u de betaling van rechten en heffingen uitstellen. Het impliceert dat u uw goederen in zo’n entrepot opslaat en pas rechten en heffingen betaalt als de goederen worden vrijgegeven/verkocht.

In het douane-entrepot kunt u de goederen ook tijdelijk opslaan wanneer de uiteindelijke douanebestemming nog niet bekend is. Stel dat u 15 containers garenklossen hebt aangekocht, maar nog geen definitieve koper hebt. In het entrepot kunt u het garen opslaan zonder douanerechten te betalen totdat zich een koper aandient.

Om gebruik te kunnen maken van zo’n entrepot is een vergunning nodig. Ze kan enkel worden verkregen door een duidelijke en nauwkeurige voorraadadministratie bij te houden en alle inkomende en uitgaande goederen van het entrepot nauwgezet bij te houden.

Onze IT-diensten regelen de voorraadadministratie van een aantal klanten en nemen hen zo die last uit handen. Zo zien we toe op het binnenkomen van goederen in het douane-entrepot, hun beheer en hun vertrek.

Ook in de regio Doornik hebben we een eigen douane-entrepot: klanten kunnen er voor een bepaalde periode enkele pallets opslaan zonder onmiddellijk de rechten te moeten betalen.